Privacy Desk
Uw helpdesk voor privacyvraagstukken

Privacy is een kwestie van doen!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het onderwerp privacy in de schijnwerpers gezet. Het privacybewustzijn neemt toe, zowel bij organisaties die persoonsgegevens verwerken als bij de personen over wie de informatie gaat. Maar wat moet een organisatie nu precies doen om de persoonsgegevens die zij verwerken te beschermen? Daarop is geen standaard antwoord op te geven en dat maakt het lastig om grip te krijgen op de werkelijke verplichtingen die de AVG oplegt, te weten:

  • breng de privacyrisico's voor de organisatie in kaart
  • treft voor die risico's passende maatregelen 
  • zorg dat de maatregelen passen bij de context van de organisatie.

Door op deze onderdelen stapsgewijze ondersteuning te bieden maakt Privacy Desk het voor iedere organisatie mogelijk om te voldoen aan de AVG.

Doelgroep

Voor veel organisaties zijn er nog een andere drijfveren dan de AVG (en boetes) om goed om te gaan met persoonsgegevens. Deze drijfveren komen dan vooral voort uit de organisatiedoelen (bijvoorbeeld goede zorg  voor patiënten) of organisatiebelangen (bijvoorbeeld het betrouwbaarheidsimago van een financiële instelling).

Privacy Desk richt haar ondersteuning en dienstenaanbod specifiek op maatschappelijke organisaties zonder commerciële belangen, ook wel geduid als Algemeen Nut Bevorderende Instellingen (ANBI). De ondersteuning aan deze organisaties kenmerkt zich door:

  • Hoogwaardige kennis, skills op het gebied van privacy
  • Pragmatische aanpak met oog voor de aard van de organisatie
  • Ervaring met implementaties van boardroom tot bezemkast
  • Laagdrempelige tarieven, afgestemd op ANBI-instellingen
  • Flexibele samenwerking zonder lang lopende contracten.